Historie

 

Historie sportovního střediska Na Balkáně se píše od roku 1952, kdy bylo na ONV v Praze 11 rozhodnuto o výstavbě sportovního střediska.  V roce 1954 se započalo s úpravou terénu , ačkoliv projekt byl vypracován až v letech 1957-8.

Projekt zahrnoval  tělocvičnu, hřiště pro kopanou, dva dvorce pro odbíjenou, ústřední dvorec, hřiště pro házenou a lední hokej, hlavní hřiště kopané s travnatou plochou a lehkoatletickou dráhou, šest tenisových dvorců, kuželník,- vše s příslušnými šatnami a klubovnami a konečně krytý padesátimetrový plavecký bazén.

Práce na areálu byly prováděny z velké části svépomocí (tenkrát Akce Z), některé však musely být uskutečněny v rámci investiční výstavby.

 

 

Plán projektu byl uchován v archívu TJ Spoje aspoň coby novinový výstřižek

 

 TJ SPOJE Praha

 

Na území dnešního areálu TJ Spoje Na Balkáně kolem roku 1948 působily družstva kopané, národní házené a postupně se přidávaly další, stavbou sokolovny zde zahájily svou činnost i sporty Sokola Žižkov. Všechny tyto aktivity se  na počátku šedesátých let, ať už přes Sokol, DSO, Union, Pošta ad. spojili v roce 1952 do jedné tělovýchovné jednoty TJ SPOJE Praha.

Postupně vznikaly a vyvíjely činnost na uvedeném územím oddíly tenisu, národní házené, volejbalu společně s aktivitami sokolského sportu s výbornou gymnastikou, judem, kolovou a dalšími. V sokolovně začínal také oddíl badmintonu.

Mimo úspěšné sportovní výkony se zde konaly i významné společenské akce. Například v sokolovně působil úspěšný divadelní spolek, konaly se zde několik let televizní silvestrovské večery ad. Ze sportů, které zde již nepůsobí zde byla velmi úspěšná kolová, výborné výsledky mělo i judo. Na tenisových dvorcích, budovaných většinou svépomocí, se vystřídalo mnoho úspěšných tenistů. Pod záštitou TJ Spoje provozovaly a dále provozují svou rovněž úspěšnou činnost oddíly kanoistiky a jachtingu. Pro zabezpečení přípravy jednotlivých oddílů a především pro rozvoj rovněž úspěšného oddílu badmintonu se přistoupilo v rámci budování celého areálu k výstavbě sportovní haly, která na svou dobu splňovala nadstandardní podmínky pro sportovní činnost. Plánovala se zde také výstavba atletického areálu s fotbalovým hřištěm. Zůstalo u, v „akci Z“, nedobudované tribuny se šatnami a u částečných terénních úprav pro původně plánovaný areál, dodnes využívaný oddílem fotbalu pod hlavičkou Union Žižov.

Po této bouřlivé době budování a vylepšování zázemí sportovců TJ v rámci tzv. „akcí Z“, po plánované výstavbě dalších objektů, především plaveckého 50m bazénu, který byl po dostavbě hrubé stavby vzápětí pro nedostatek finančních prostředků demolován, dochází po společensko-politických změnách k postupnému zanedbání některých částí areálu a nemovitostí. Prostředky na běžný provoz a udržení základní činnosti sportovních oddílů jsou v dnešní době alfou a omegou další existence dříve tak vzkvétajícího areálu. Navíc se vlastně jedná o jediné sportoviště s dostatečně velkou halou i pro diváky, na

území městské části Praha 3.

 

sportovní hala 38x20 m pro badminton na speciálním koberci (Forza) a další míčové sporty s tribunou pro 300 diváků.

v hale jsou k dispozici 2 cvičebny se st. tenisem a restaurací

 

 

 

Vzhledem k tomu, že stávající TJ SPOJE velmi těžce získává prostředky na provoz zařízení, přistupuje k pronájmům částí areálu. Jedná se především o tenisové kurty a také zmiňovaná sportovní hala je dnes v pronájmu, rovněž s úmyslem zlepšit podmínky pro její sportovní využití. Hlavním cílem TJ je zajistit prostředky nejen pro samotné udržení, ale především ke kvalitní nabídce sportovišť pro širokou veřejnost.

Na stránkách TJ naleznete výčet 21 sportů. které jsou dnes zapojeny do činnosti TJ SPOJE

 

 

9 tenisových kurtů se saunou, fitness a restaurací

 3 antukové dvorce pro volejbal a nohejbal,

 

 

 

 

 

 hřiště s umělou trávou pro národní házenou, kopanou a tenis